Робота з викривачами
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ

«ОХМАТДИТ»

 

НАКАЗ

 

20.09.2017                                               Київ № 116

 

Про порядок  організації роботи

із повідомленнями про корупцію,

внесеними    викривачами,    у

НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

 

З метою реалізації права громадян на участь в заходах щодо запобігання та виявлення корупції, відповідно до вимог ст ст 21 та 53 Закону України «Про запобігання корупції»

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Встановити, що повідомлення викривачів про порушення працівниками НДСД «ОХМАТДИТ» МОЗ України вимог Закону України «Про запобігання корупції» приймаються:

1) поштою – на   адресу лікарні (01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, з позначкою на конверті такого змісту: «Про корупцію»);

2) від викривача особисто до приймальні керівника лікарні або особи, яка його замінює (01135, м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1);

3) через офіційний веб-сайт лікарні в рубрику «Антикорупція» (http://ohmatdyt.com.ua/);

4) на адресу електронної скриньки лікарні для прийняття фактів корупції, у тому числі анонімних (ohmat.antikor@gmail.com);

5) через телефонну лінію відділу з питань запобігання та виявлення корупції (+38 044 236 50 80);

6) під час особистого прийому викривача начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції або особою, яка його замінює.

 1. Затвердити Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами,  у НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України (додається).
 2. Контроль за виконання цього наказу  залишаю за собою.

 

Головний лікар                                                                           І.Д. Садов’як

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказ НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

від 20.09.2017 р  № 116

 

ПОРЯДОК

організації роботи із повідомленнями про корупцію,

внесеними викривачами,

у Національній дитячій спеціалізованій лікарні

«ОХМАТДИТ» МОЗ України

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію внесеними викривачами, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України (далі – порядок) розроблений відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 року № 286, та Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13 липня 2017 року № 317, для належної організації роботи з повідомленнями викривачів.

1.2. Терміни у цьому Порядку вживаються в такому значенні:

         – повідомлення – повідомлення, у тому числі анонімне, подане викривачем, про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України (далі – лікарня);

– викривач – особа (працівник лікарні або інша особа), яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону працівниками лікарні;

– резолюція – це напис на документі, зроблений керівником лікарні або особою що його заміняє (далі – керівник лікарні).

– особистий прийом – це один із способів подання повідомлення викривачем до лікарні.

– спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК).

1.3. Інші терміни у цьому порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.4. Керівник лікарні забезпечує умови для надходження повідомлень викривачами, зокрема через поштовий зв’язок, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв’язку тощо.

1.5. Порядок регламентує весь механізм роботи з повідомленнями від їх отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх розгляду. У тому числі, в порядку чітко визначена робота уповноваженого відділу з питань запобігання та виявлення корупції лікарні (далі – уповноважений відділ) з описом того, що повинно відбуватись на кожному етапі процесу роботи з повідомленнями.

1.6. Механізм подання викривачами повідомлень є безкоштовним,  легкодоступним, забезпечує широкий діапазон можливостей для контакту викривача з лікарнею, забезпечує конфіденційність та можливість надання повідомлень анонімно.

1.7. Перелік встановлених Законом вимог для працівників лікарні, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, наведений у додатку 1.

1.8. Повідомлення може бути подане без зазначення авторства, тобто анонімно.

1.9. Анонімне повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація відповідає двом критеріям:

1) стосується конкретного працівника лікарні;

2) містить фактичні дані про порушення  стосовно конкретного працівника лікарні, які можуть бути перевірені.

1.10. Анонімне повідомлення та із зазначенням авторства підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник лікарні продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.  

1.11. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник лікарні вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення, також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

ІІ. Організація роботи з повідомленнями

2.1. Повідомлення може  бути як письмовим, так і усним.

2.1.1. Письмове повідомлення може надійти:

1) поштою – на   адресу лікарні (01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, з позначкою на конверті такого змісту: «Про корупцію»);

2) від викривача особисто до приймальні керівника лікарні (01135,           м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1);

3) через офіційний веб-сайт лікарні в рубрику «Антикорупція» (http://ohmatdyt.com.ua/);

4) на адресу електронної скриньки лікарні для прийняття  фактів корупції, у тому числі анонімних (ohmat.antikor@gmail.com) (далі – електронна скринька).

2.1.2. Усне повідомлення може надійти:

1) через телефонну лінію уповноваженого відділу – (+38 044 236 50 80); телефонна лінія уповноваженого відділу працює з понеділка по четвер – з 09:00 до 17:00, в п’ятницю з 09:00 до 16:45 (обідня перерва з 13:00 до 13:45);

2) під час особистого прийому викривача начальником уповноваженого відділу або особою, яка його замінює (далі – керівник уповноваженого відділу); дні   прийому: з понеділка по четвер – з 09:00 до 17:00, в п’ятницю з  09:00 до 16:45 (обідня перерва з 13:00 до13:45), (01135, м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, 2 поверх).

2.2. Порядок передбачає такі етапи роботи з повідомленнями: отримання, ознайомлення, реєстрація, розгляд, прийняття рішення, інформування викривача про прийняте рішення.

2.3. Отримання, ознайомлення та реєстрація письмових і усних повідомлень, внесених викривачами, здійснюється в приймальні головного лікаря особою (або працівником, що його заміняє), яка є відповідальною за ведення реєстрації вхідної кореспонденції в лікарні (далі – діловод). Діловод попереджається про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у  таких повідомленнях, шляхом внесення відповідних записів до посадової інструкції діловода або особи яка його заміняє.

Зареєстроване повідомлення передається діловодом керівнику лікарні, для накладення резолюції. У тексті резолюції в частині «кому доручається» обов’язково зазначається прізвище начальника уповноваженого відділу.

2.4. У разі надходження повідомлення на офіційний веб-сайт лікарні в рубрику «Антикорупція»,  електронну скриньку лікарні, через телефонну лінію або під час особистого прийому викривача, прийом повідомлення здійснюється керівником уповноваженого відділу, який зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня передати таке повідомлення діловоду для  реєстрації у вхідній кореспонденції лікарні.

2.5. Для ефективного прийому повідомлень  через телефонну лінію та під час особистого прийому викривача керівником уповноваженого відділу  застосовується форма повідомлення, наведена у додатку 2 «Повідомлення про корупцію».

2.6. Розгляд повідомлень, внесених викривачами, здійснює уповноважений відділ. Робота уповноваженого відділу з повідомленнями здійснюється за Схемою стандартної процедури розгляду повідомлень в лікарні (додаток 3), яка складається з таких етапів:

1) з’ясовується, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати керівника лікарні, а за неанонімним                 повідомленням – викривача;

2) у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно:

з’ясувати, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду лікарні. Якщо це виходить за межі компетенції лікарні, таке повідомлення надсилається для розгляду до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. За неанонімним повідомленням про це також  повідомляється викривач;

з’ясувати, хто є суб’єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону. Якщо це керівник лікарні чи працівник уповноваженого відділу лікарні, тоді зазначене повідомлення надсилається для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. У разі, якщо це інший працівник лікарні, таке повідомлення підлягає перевірці, про результати якої уповноважений відділ інформує керівника лікарні. За неанонімним повідомленням про це також повідомляється викривач.

У разі необхідності уповноважений відділ має право залучати до розгляду повідомлень працівників інших структурних підрозділів лікарні. Залучені працівники під розписку повідомляються про відповідальність за розголошення і використання будь-якої інформації, яка стала відома внаслідок отримання повідомлення про корупцію, в межах, визначених адміністративним та кримінальним законодавством України.

2.7. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник лікарні разом  з керівником уповноваженого відділу вживають заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

2.8. У випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення інформується спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції відповідно до Переліку корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які Законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень (додаток 4).

         2.9. У зв’язку з поданим повідомленням про порушення вимог Закону викривач може повідомляти керівника лікарні або керівника уповноваженого відділу про переслідування його або його близьких осіб. У разі надходження інформації про:

наявність загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб – рекомендується звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”;

звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім’ї – рекомендується звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції.

2.10. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків встановлених законом.

2.11. Працівники уповноваженого відділу попереджається про відповідальність  за розголошення і використання конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала відома їм у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків відповідно до Закону, крім випадків встановлених законом.

 

 1. Повноваження осіб, залучених до роботи із повідомленнями

3.1. Особи, залучені до роботи із повідомленнями забезпечують виконання правил етичної поведінки згідно з Законом. Найважливішими серед основних правил етичної поведінки, є такі: пріоритет державних інтересів, політична нейтральність, неупередженість, компетентність і ефективність, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень та ін. Вказані засади добросовісної поведінки є обов’язковими на всіх етапах роботи з повідомленням від його отримання до прийняття рішення за результатами його розгляду.

3.2. Особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями (приймання, ознайомлення, реєстрація, розгляд, опрацювання та прийняття рішень), забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, крім випадків, встановлених законом.

3.3. Попередження про відповідальність за розголошення будь-якої інформації, зазначеної в повідомленні викривача, обов’язково вноситься до посадових інструкцій відповідних  працівників лікарні.

3.4. Уповноважений відділ відіграє ключову роль у забезпеченні швидкого реагування на повідомлення викривачів. Він наділений повноваженнями для прийняття рішень з метою оперативного розгляду повідомлень та для належного реагування на прояви порушення вимог Закону вже на ранніх етапах роботи з конкретним повідомленням, а також на отримання від викривачів необхідної у зв’язку з розглядом повідомлення інформації з метою сприяння у перевірці повідомлень та прийнятті рішень.  

3.5. У випадку, коли у повідомленні недостатньо інформації для  встановлення факту про порушення вимог Закону, уповноважений відділ має право звернутись до викривача за додатковою інформацією, яка необхідна у подальшій роботі уповноваженого відділу.

3.6. Якщо протягом 30 календарних днів уповноважений відділ не отримує від викривача необхідну інформацію для подальшої роботи відділу, то таке повідомлення вважається знятим  з розгляду.

3.7. Про результати розгляду повідомлення, з метою упередження та запобігання корупційним правопорушенням, а також правопорушенням пов’язаних з корупцією, керівник уповноваженого відділу на розширених апаратних нарадах інформує колектив лікарні.

 

 1. Відповідальність осіб,

залучених до роботи із повідомленнями

 

4.1. З метою належної організації процесу роботи із повідомленнями за порушення вимог Закону передбачена відповідальність осіб, залучених до процесу приймання, ознайомлення, реєстрації, розгляду, опрацювання та прийняття рішень за повідомленнями.

4.2.  Працівники лікарні, залучені до  процесу роботи з повідомленнями,   несуть відповідальність за:

несвоєчасне і неналежне виконання завдань та функцій, вимог законодавства України та внутрішніх організаційних і розпорядчих документів з питань, що належать до функцій підрозділу, де працює працівник;

правопорушення, скоєні в процесі здійснення діяльності, в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

Начальник відділу з питань

запобігання та виявлення   корупції                        О.П. Тараненко

 

                                                                                  Додаток 1

до Порядку організації  роботи із повідомленнями про корупцію,  внесеними викривачами, у НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України  

 

Перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції»

вимог, заборон та обмежень для посадових осіб лікарні

 

 1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).
 2. Обмеження  щодо одержання подарунків (статті 23, 24).
 3. Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту   інтересів (статті 28-36).
 4. Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм поведінки (статті 37,38).
 5. Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40).
 6. Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).
 7. Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).
 8. Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43).
 9. Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44).
 10. Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45). (для керівника лікарні та осіб, що претендують на посаду керівника лікарні)
 11. Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52).
 12. Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки (стаття 56). (для керівника лікарні та осіб, що претендують на посаду керівника лікарні)
 13. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).
 14. Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

 

Додаток 2

до   Порядку   організації    роботи із повідомленнями   про корупцію, внесеними викривачами,   у НДСЛ

«ОХМАТДИТ» МОЗ України  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ

 

____________________    

                             (дата, час)

телефонна лінія, особистий прийом

                                                                                                                                                                                                                                                                      (шлях отримання повідомлення, непотрібне закреслити)

 

 1. Інформація про викривача:

 

1.1. ________________________________________________________________

П.І.П., адреса проживання, номер телефону викривача

_______________________________________________________________________________________________________________________

1.2. ________________________________________________________________

П.І.П., рік народження викривача (та/або дитини викривача)

 

 1.  Суть повідомлення про корупцію: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Інформація про особу, яка звинувачується в порушенні:

 

3.1. _______________________________________________________________

П.І.П. особи

3.2. ________________________________________________________________

Найменування відділення, де працює

3.3. ________________________________________________________________

П.І.П. завідувача відділенням

3.4. ________________________________________________________________

П.І.П. лікуючого лікаря

 

 1. Інформація про наявність свідків:   _____________ (є,немає)

 

4.1. Інформація про свідків:

 

1)____________________________________________________________________________

П.І.П., адреса проживання, номер телефону свідка викривача

2)____________________________________________________________________________

П.І.П., адреса проживання, номер телефону свідка викривача

3)____________________________________________________________________________

П.І.П., адреса проживання, номер телефону свідка викривача

 

 1. Інформація про особу, яка прийняла повідомлення про корупцію

 

_______________ відділу з питань

                        (посада)

запобігання та виявлення корупції         _____________ _______________

                                                                                                                                (підпис)                                        (прізвище та ін


 

                                                                                                                                             Додаток 3

до   Порядку   організації    роботи із повідомленнями   про корупцію, внесеними     викривачами , у Національній     дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України  

 

Схема стандартної процедури розгляду повідомлень

про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»  в НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

 


                                                                      Додаток 4

до Порядку організації роботи із повідомленнями про корупцію,  внесеними викривачами, у НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

 

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних

з корупцією, за які встановлено кримінальну/адміністративну

відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень

 

Перелік корупційних правопорушень,

за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність

Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними злочинами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються злочини, передбачені:

статтею 191   (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

статтею 308   (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів

або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання,

призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);

статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);

статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

 

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини, передбачені:

статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

статтею 354 (підкуп працівника лікарні);

статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);

статтею 3641 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

статтею 3682 (незаконне збагачення);

статтею З683 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 3684 (підкуп особи, яка надає публічні послуги);

статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

статтею 3691 (зловживання впливом).

 

Досудове розслідування зазначених кримінальних правопорушень здійснює Національна поліція України.

 

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією,

за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність

 

Відповідно до глави 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність передбачена за:

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 1724);

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

(стаття І725);

порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726);

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 1727);

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку і виконанням службових повноважень (стаття 1728);

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729).

 

Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218-221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення, передбачені статтями 1724-1729, мають право складати уповноважені на те посадові особи Національної поліції України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією,

за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є виключним)

 


 1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону).
 2. Обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 Закону).
 3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 Закону).
 4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону).