Врегулювання конфлікту інтересів
Зразок

Самостійний тест

на наявність (відсутність) конфлікту інтересів

посадової особи НДСЛ «Охматдит» МОЗ України

завідувача Центром (Відділу/Відділення)  

(посада)

Іваненка Івана Івановича

(ПІБ посадової особи)

 

Перелік службових повноважень (завдання та обов’язки завідувача Центром(Відділу/Відділення)   згідно з посадовою інструкцією) Перелік приватних інтересів

(у сфері службових повноважень)

Зміст впливу

приватного інтересу

Завідувачу Центром (Відділу/Відділення)   підпорядковується весь медичний і технічний персонал Центру. Керівником відділення (назва відділення) Центром (Відділу/Відділення)   працює моя дружина Іваненко А.А., яка безпосередньо мені підпорядковується
1. Здійснювати контроль за правильним веденням медичної документації, готувати та передавати керівникові річні звіти. ( У цьому пункті  та в наступних вказати, яким чином Ваші подружні відносини впливають/не впливають/ можуть впливати на виконання завдань та обов’язків)
2. Контролювати своєчасне підвищення кваліфікації та атестацію працівникам відділення (Центру)

(Відділу/Відділення)   .

3. Розробляти та затверджувати графік роботи співробітникам відділення (Центру), здійснювати належну розстановку, використання медичних кадрів і організовувати їх працю.
4. Створювати належні виробничі умови, забезпечувати додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту, відповідати за дотримання правил техніки безпеки у відділенні.
5. Організовувати лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність Центру (відділення), співпрацювати з ін. відділеннями лікарні.
6. Забезпечувати надання якісної медичної допомоги населенню.
7. Забезпечувати своєчасне отримання та зберігання лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими.
8. Раціонально використовувати ліжковий фонд, медичну техніку й оснащення відділення.
9.  Аналізувати показники роботи відділення (Центру), вживати заходи щодо їх оптимізації.
10. Організовувати проведення науково-практичних конференцій медичних працівників відділення з актуальних питань охорони здоров’я.
11. Нести відповідальність за стан роботи відділення та рівень медичного обслуговування хворих.
12. Здійснювати керівництво Центром відповідно до чинного законодавства країни та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров’я.
13. Виконувати роботи з обліку персональних даних лікування, встановлення діагнозу, консультацій пацієнтів в базі персональних даних «Пацієнти».
14. Повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі  його діяльності та вносити пропозиції щодо їх усунення.
15. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів лікарні до вирішення покладених на нього завдань.
16. Вносити пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності підпорядкованих  йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
17. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
18. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.
19. Нести відповідальність за неякісні та помилкові дії підпорядкованого йому персоналу.
20. Член тендерного комітету лікарні
21. Член медичної ради