Форма зразка направлення
Форма зразка направлення

на консультацію до консультативно-діагностичної поліклініки (КДП) НДСЛ «Охматдит» МОЗ України

Дата видачі_____________20___р.

  1. П.І.Б. пацієнта__________________________________
  2. Дата народження –          Число Місяць Рік
  3. Стать:            Ч Ж
  4. Місце проживання пацієнта (адреса)________________
  5. Діагноз при направленні:_________________________
  6. Мета направлення:

консультація спеціалістів (вказати спеціальність)____________________

уточнення діагнозу______________________________________________

корекція лікування______________________________________________

Лікар ___________________ ПІБ

підпис м/п

Зав. відділення,

або амбулаторією________________ ПІБ

підпис м/п