Про лікарню
НДСЛ «Охматдит» – унікальна медична установа для надання екстреної та високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з усіх регіонів України.

Лікарня створена Указом Президента України № 494/96 від 3 липня 1996 року (наказ МОЗ України від 07 серпня 1996 року № 248) на виконання Національної програми “ Діти України ” шляхом об‘єднання і реорганізації Українського консультативного центру матері і дитини МОЗ України та науково – лікувального об‘єднання “ ОХМАТДИТ ” ( дитячої спеціалізованої клінічної лікарні №14 м. Києва ), статус Національної наданий Указом Президента України від 30 травня 2008 року №484.

Лікарня є клінічною базою для 27 установ, зокрема, кафедри педіатрії №1, кафедри медичної генетики, кафедри отоларингології, кафедри неонатології, кафедри інтенсивної терапії дітей та підлітків та інші НМАПО ім. П. Л. Шупика Шупика, кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, відділу дитячої гематології НДІ переливання крові, відділу дитячої гінекології НДІ ПАГ, кафедрою медичної психології НМУ ім. Богомольця та інших.

Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування понад 18 тисяч дітей та близько 28 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.

Загальний ліжковий фонд лікарні становить:

 • з педіатричних клінік на 300 ліжок, в тому числі ліжка відділень онкогематолого профолю – 70 ліжок та Центру інфекційних захворювань «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» на 20 ліжок;
 • хірургічного стаціонару на 290 ліжок, у тому числі відділення дитячої офтальмології і мікрохірургії ока на 20 ліжок;
 • Відділень токсикології, інтенсивної та еферентної  терапії на 40 ліжок, які виконують функцію надання інтенсивної допомоги;
 • відділень  інтенсивної терапії.

До складу хірургічної клініки входять: відділення ургентної хірургії, гнійної хірургії та торакоабдомінальне відділення, хірургія новонароджених, відділення ортопедії і травматології, пластично-реконструктивної мікрохірургії, дитячої нейрохірургії, отоларингологічне та відділення дитячої гінекології. Щорічно в лікарні виконується біля 9 тисяч операції, за виключенням кардіохірургічних. За останнє десятиріччя значного розвитку досягла хірургічна корекція вроджених вад розвитку, впроваджуються нові методики як оперативного, так і консервативного лікування хірургічних захворювань.

З 2002 року в лікарні проводяться: лапароскопічні операції, оперативне лікування сколіозу із застосуванням системи “ Міст”, з 2008 року – із застосуванням зростаючої системи “Страйкер”; використання біоімплантантів при хірургічних операціях у новонароджених. Виконуються унікальні оперативні втручання при атрезії та стенозі стравоходу/трахеї (у т.ч. у новонароджених дітей) з використанням малоінвазівних ендоскопічних методів.

У відділенні пластично-реконструктивної мікрохірургії виконуються операції реімплантації (приживлення ) ампутованих сегментів кінцівок та кінцівок; проводяться хірургічні операції по відновленню ушкоджених кровоносних судин, переферійних нервів та сухожилок, пересадка кістки на судинній ніжці. Розроблена та запроваджена методика лікування дітей із пологовим паралічем верхньої кінцівки починаючи із 2-3 місячного віку (єдине в Україні відділення), на рівні світових медичних стандартів якості проводяться операції по корекції вроджених вад розвитку (щелепне – лицьової області, грудної клітини, черевної порожнини, сечовивідних шляхів, крупних суглобів), у т.ч. і у новонароджених дітей.

Впроваджені новітні методи консервативного лікування неоперабельних гігантських гемангіом; деяких видів новоутворень (лімфангіоми).

У відділенні торакоабдомінальної хірургії проводяться оперативні втручання дітям зі всієї країни з приводу портальної гіпертензії (шунтуючі операції з пластикою – єдиний в Україні)), з діагнозами кістозних новоутворень паренхіматозних органів.

У відділенні дитячої та підліткової гінекології проводиться хірургічна корекція природжених і набутих вад розвитку статевих органів (для дітей раннього грудного віку – єдине в Україні відділення), консервативне лікування різних форм порушень статевого дозрівання.

У відділенні гнійної хірургії проводиться хірургічна корекція важких форм туберкульозних спондилітів з паралічем кінцівок (єдине в Україні відділення).

Відділення дитячої отоларингології проводить хірургічну корекцію атрезії хоан, лікування папіломатозу гортані дітям усіх областей України.

У відділеннях токсикології, інтенсивної та еферентної  терапії  застосовуються методи екстракорпоральної детоксикації, гемосорбції, гемодіалізу, плазмоферезу, перитонеального діалізу, гемодіалізу, розроблені методи лікування гострої і хронічної ниркової недостатності.

У співпраці з Українським Центром дитячої нефрології розроблена програма “Система надання допомоги в Україні дітям з хронічною нирковою недостатністю”.

У відділенні дитячої офтальмології та мікрохірургії ока розроблено клініко-офтальмологічний моніторинг та оперативне лікування дітей з ретинопатією недоношених, методики діагностики та лікування очних хвороб, що призводять до сліпоти, а також впроваджено методику лікування онкологічних захворювань очей.

В педіатричних відділеннях проводиться діагностика та лікування тяжких захворювань сполученої тканини, аутоімунних захворювань, важкої форми бронхіальної астми, рецидивуючого обструктивного синдрому, полінозів, атонічного дерматиту, дерматореспіраторного синдрому.

Діти з судомами різного генезу (епілепсія, епісиндром) в неврологічному відділенні складають до 30%, де проводиться повне клініко-інструментальне обстеження (ЕЕГ, ЕхоЕГ, НСГ, КТ головного мозку, МРТ), що дозволяє уточнити генез процесу і підібрати адекватне лікування антиконвульсантами різного напрямку дії у дітей, які довгий час безуспішно лікувались.

До ендокринологічного відділення поступають діти з вперше виявленими тяжкими формами цукрового діабету та іншою важкою ендокринною патологією. У відділенні проводяться сучасні методи дослідження і лікування з застосуванням інтенсивної інсулінотерапії, інстимуляцій бета – клітин підшлункової залози, інсулінової помпи. Відділення являється ініціатором організації Школи самоконтролю для дітей хворих на цукровий діабет, що дозволяє забезпечити їм повноцінне життя, а також попередити розвиток ускладнень.

У відділеннях дитячої онкогематології надається високоспеціалізована медична допомога дітям з гематологічними і онкогематологічними захворюваннями, впроваджується метод  трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин, а також координується діяльність обласних гематологічних відділень. З кінця 2009 року працює Референс – лабораторія з клінічної лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань. Проводиться активна робота по вивченню і адаптації високорезультативних зарубіжних технологій в лікуванні лейкозів і лімфом дитячого віку з метою впровадження нових програм хіміотерапії в базових відділеннях дитячої гематології. Запровадження в практику лікувальних протоколів інтенсивної хіміотерапії в 5 разів збільшило позитивну результативність.

У відділеннях неонатології  проводяться обстеження, інтенсивна терапія і виходжування хворих новонароджених і недоношених дітей з екстремальне низькою масою тіла та важкою перинатальною патологією. Понад 40% новонароджених і недоношених дітей потребують проведення інтенсивної терапії. Застосовуються сучасні методи інтенсивної терапії: пролонгована штучна вентиляція легенів, СРАР – терапія, респіраторна терапія у глибоконедоношених немовлят, парентеральне харчування, екстракорпоральна детоксикація, корекція важких водно-електролітних, метаболічних розладів, порушень імунітету. У відділеннях впроваджена модель перинатального  догляду «мати-кенгуру». У відділенні хірургії новонароджених впроваджені сучасні методики корекції вроджених вад розвитку.

Медико-генетичний центр на сьогодні виконує функцію спеціалізованого медико-генетичного закладу, де проводить:

 • медико-генетичне консультування та діагностику сімей з  усіх регіонів України з підозрою на лізосомальні хвороби;
 • діагностику з допомогою молекулярно- цитогенетичного методу (FISH) однієї із  форм хромосомної патології – мікроделеційних синдромів, таких як: синдромів мікроделеції 22q11.2, Вільямса, Прадера-Віллі, Ангельмана, Fish на патологію хромосом 21,18,13,Х,У;
 • медико-генетичне консультування та діагностику синдромальних форм у дітей  з вродженими вадами серця та судин.

Медико-генетичний центр – єдиний генетичний заклад в країні, який продовжує діагностику мікроделеційних синдромів у дітей різного віку з різних областей України.

Центр орфанних захворювань надає висококваліфіковану спеціалізовану  медичну допомогу хворим зі спадковими та набутими хворобами обміну речовин (лізосомними, мітохондріальними, порушенями обміну амінокислот та іншими рідкісними захворюваннями вроджених помилок метаболізму), створює бази даних хворих з фенілкетонурією, хворобою Гоше, мукополісахаридозами та іншими рідкісними спадковими  захворюваннями обміну речовин.

Центр інфекційних захворювань «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» (єдиний в Україні центр) надає спеціалізовану висококваліфіковану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну медичну допомогу дітям з важким та стійким до стандартного лікування перебігом ВІЛ-інфекції/СНІДу з використанням сучасних методів лікування. Центр надає консультативну, організаційно-методичну допомогу фахівцям закладів охорони здоров’я з питань розробки та впровадження сучасних методів діагностики та лікування, етапності та наступності в лікуванні ВІЛ-інфекції/СНІДу у дітей України. Керуючись чинним законодавством у сфері допомоги ВІЛ-інфікованим, Центр забезпечує надання комплексної допомоги, впроваджує сімейний підхід та прагне досягти стандартів надавача інтегрованих послуг.

Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги (єдиний в Україні центр) забезпечує психологічне консультування та психологічний супровід дітей з різною патологією по відділеннях лікарні, навчально-виховну роботу в відділеннях та Центрах лікарні, в тому числі організацію навчання дітей Центру токсикології з залученням шкільних педагогів.

 Методично-організаційний навчально-ресурсний центр на сьогодні виконує такі функції:

 • Організаційно-методичний супровід системи управління якістю ISO 9001:2015 в Лікарні. Здійснення внутрішніх аудитів. Розробка заходів щодо удосконалення системи управління якістю.
 • Організаційний супровід здобуття загальної середньої освіти учнями, які перебувають на стаціонарному лікуванні в НДСЛ «Охматдит». 
 • Методичне забезпечення, моніторинг, оцінка та координація діяльності органів та закладів охорони здоров’я України з питань впровадження та розвитку Програм, направлених на охорону здоров‘я дітей та матерів, в тому числі Розширеної Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» та медичної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу – «Клініка, дружня до молоді». Участь в розробці національних нормативних документів з даних питань.
 • Співпраця з міжнародними агенціями; пошук грантів та їх супровід.

Консультативно-діагностичну поліклініку щорічно відвідує понад 270 тис. відвідувачів. КДП надає допомогу дітям і жінкам з 30 лікарських спеціальностей. У відділеннях КДП надається спеціалізована консультативна діагностична та лікувальна допомога з алергології, гематології, дерматології, імунології, кардіоревматології, психоневрології, ендокринології, гастроентерології, нефрології, пульмонології, фтизіатрії, інфекційних захворювань, логопедії, гомеопатії, хірургії, ортопедії, урології, стоматології, ортодонтії, медико-генетичне консультування.