Проведення конференції «Розбудова системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні»


Про проведення четвертої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розбудова системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні»

15-16 березня 2016 року м. Київ

15-16 березня 2016 року у м. Києві відбулася ІV науково-практична конференція з міжнародною участю «Розбудова системи контролю якості клінічних лабораторних досліджень в Україні», яка проводилась на виконання наказу МОЗ України від 01.10.2015 р. № 644 «Про затвердження Концепції системи менеджменту якості в медичних лабораторіях України у відповідності до вимог міжнародних стандартів та Плану заходів щодо її реалізації» та у відповідності до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році». 

Організатори Конференції — МОЗ України, Асоціація забезпечення якості лабораторної медицини та НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України.

Для участі в Конференції були запрошені фахівці медичних лабораторій, які брали участь в Програмах зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень (МПР) та члени Асоціації забезпечення якості лабораторної медицини. Програми (МПР) висвітлили низку проблем в роботі медичних лабораторій, які вимагали негайного вирішення шляхом системних змін та впровадження корегуючих дій.

Метою даної Конференції було обговорення результатів Програм МПР у 2015 році, узгодження стратегії створення системи менеджменту якості медичних лабораторій, як передумови їх подальшої акредитації. Ознайомлення з сучасними підходами до планування та управління якістю лабораторних досліджень, узагальнення набутого досвіду.

У роботі Конференції взяли участь заступник Міністра охорони здоров’я України В.В.Шафранський, президент Міжнародної Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини Мауріціо Феррарі  та понад 500 фахівців з усіх регіонів України. Під час конференції проведено 4 пленарних, 5 секційних засідань та Майстер-клас «Від системи менеджменту якості до акредитації медичної лабораторії». Заслухано понад 50 доповідей, в т. ч.  іноземних провідних спеціалістів з Білорусії, Італії, Угорщини, США, в галузях клінічної хімії, імунохімії, гематології, мікробіології, вірусології, лабораторної генетики, лабораторної токсикології, лабораторної аналітики, метрології. На засіданні круглого столу відбулося громадське обговорення проекту Порядку організації та проведення відомчого контролю в медичних лабораторіях закладів охорони здоров’я.

На Конференції розглянуті питання, щодо порядку проведення акредитації медичних лабораторій в Україні на відповідність стандарту ДСТУ ЕN ISO 15189:2015, концептуальні питання стратегії планування та управління якістю клінічних лабораторних досліджень та обговорені подальші шляхи розбудови системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні. Проведений обмін досвідом між вітчизняними та іноземними спеціалістами. Прийнята Резолюція Конференції.