Школа І-ІІІ ступенів № 58 м. Києва
Відповідно до укладеного договору про співпрацю між НДСЛ «Охматдит» МОЗ України та школою І-ІІІ ступенів № 58 Шевченківського району м. Києва від 11.02.2020 щороку відбувається організація освітнього процесу за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж або екстернат).

Учителі школи № 58 займаються з дітьми, які перебувають на довготривалому лікуванні у  відділенні інтенсивної та еферентної  терапії гострих інтоксикацій та відділенні інтенсивної та еферентної  терапії хронічних інтоксикацій.

Зарахування до школи здійснюється протягом навчального року на підставі заяви одного з батьків учнів або інших законних представників. До заяви додаються:

  • довідка про довготривале лікування в НДСЛ «Охматдит» МОЗ України;
  • копія свідоцтва про народження (для осіб до 14 років);
  • копія паспорта (для осіб старше 14 років);
  • копія документа, що підтверджує попередньо здобутий рівень освіти (табель, свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, особову справу учня).

Після завершення довготривалого лікування до закінчення навчального року, здобувачу освіти видається довідка про результати навчання (оцінювання) з кожного навчального предмета. Учні, які продовжують лікування до завершення навчального року отримують табелі успішності, у разі завершення здобуття певного рівня освіти – отримують документ про загальну середню освіту.

Школа здійснює освітній процес відповідно до освітніх програм, складених на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Для кожного здобувача освіти розробляється індивідуальний навчальний план відповідно до можливостей дитини з урахуванням рекомендацій лікаря.

Навчальне навантаження розподіляється з усіх навчальних предметів: для учнів 1-4 класів становить 10 годин на тиждень, учнів 5-9 класів – 14 годин на тиждень, учнів 10-11 класів – 16 годин на тиждень. Здобувачі освіти отримують необідні підручники та посібники, інші прилади і матеріали, які забезпечуються закладом освіти.

Окрім навчальних занять, вчителі організовують для дітей виховні заходи.