Центр радіології


Центр радіології створено в 2012 році.

В складі центру наявні відділення променевої діагностики, радіонуклідної діагностики, ультразвукової діагностики, променевої терапії та відділу радіаційної безпеки.

Найбільш цінним ресурсом є високопрофесійні команди лікарів, лаборантів, медсестер, фізиків та інженерно-технічних спеціалістів, що забезпечують всі необхідні процеси на найвищому рівні та виконуєть широкий спектр діагностичних та лікувальних процедур.

 • Великий парк УЗД, починаючі від мобільного, закінчуючи експертним класом з Ехо-КГ, доплерографією та еластографією. Кабінет УЗД для ургентних віпадків працює в режимі на 24/7.
 • Цифрова рентгенографія та рентгеноскопія в режимі 24/7. Найсучасніші апарати забезпечують виняткову якість досліджень з мінімальним дозовим навантаженням на пацієнта та персонал.
 • Інтраопераційні цифрові флюороскопічні дослідження сумісно з хірургічними відділеннями, з використанням режимів цифрової субтракційної ангіографії, режиму дорожньої карти, кінопетлі та інше. 
 • Сучасний  128 зрізовий комп’ютерний томограф з оптимізованими протоколами та низькою дозою, виконує дослідження всіх можливих локалізацій та типів з контрастуванням або без.  Постійна підтримка анестезіологічних бригад забезпечує проведення процедур під загальною анестезією в режимі 24/7.
 • Сучасний МРТ  з напруженістю 1,5 Тесла– швидкий, з великою апертурою гентрі і столом, що витримує понад 227 кг (можливість проведення МРТ дітям разом із мамою, вагітним та крупним пацієнтам). Наш МРТ має весь набір катушок від спеціальних для новонароджених дітей, всіх суглобів.  Є можливість проведення МРТ всього тіла, спектроскопії, трактографії, МР-перфузії, холангіографії, тощо. Є можливість проведення МРТ із застосуванням загальної анестезії та контрастних речовин.
 • Відділення променевої терапії має в арсеналі КТ-симулятор та лінійний прискорювач. Проводить дистанційну променеву терапію різним віковим групам (за необхідності із застосуванням загальної анестезії) та різних локалізацій. Рутинно виконуються складні процедури краніоспінальних опромінень. Введена в повсякденну практику унікальна в Україні методика опромінення всього тіла. 
 • Відділ радіаційної безпеки обладнаний повним комплектом експертного дозиметричного обладнання забезпечує повноцінну клінічну дозиметрію та метрологічні послуги, є можливість співпраці з іншими організаціями. 

Променева діагностика:

 • (044) 239 88 91 – Адміністратор 
 • (044) 239 83 36 – Черговий рентгенолог
 • (044) 239 87 01 – рентген, рентгеноскопія (-1 поверх)
 • (044)236 20 84 – КТ хірургічний корпус

Променева терапія:
(044) 239 88 88 – адміністратор відділення променевої терапії

УЗД: 
(044) 239 88 89 – Черговий лікар УЗД