6 років тому Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» отримала обладнання для дитячої лабораторії сну


Грудень 11 / 2020

Сьогодні день, коли 6 років тому Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України отримала обладнання для дитячої лабораторії сну. Ініціатором даного проекту був професор доктор медицини Томас Ерлер та заcтупник головного лікаря НДСЛ «ОХМАТДИТ», к. м. н. Тетяна Павлівна Іванова. Фірма медичного обладнання Saegeling Medizintechnik (Німеччина) передала в якості гуманітарної допомоги діагностичну полісомнографічну систему Alice 6 LDE для лікарні.

Восени 2014 року відбулося стажування лікаря та медичної сестри в дитячій лабораторії сну клініки імені Карла Тіма (Німеччина), керівник стажування професор Т. Ерлер.За рішенням адміністрації лікарні, перша в Україні дитяча лабораторія сну розміщена у відділенні інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей, яким завідує заслужений лікар України Тетяна Олександрівна Орлова.

Саме там розпочались перші дослідження сну у дітей. І вже 02.08.2016 згідно наказу №74 у лікарні створений «Кабінет комплексного нейромоніторингу з дитячою лабораторією сну». На сьогодні штат кабінету складається з завідуючої кабінетом Дарії Миколаївни Костюкової, лікаря невролога дитячого Ірини Володимирівни Головатюк, лікаря інтерна Ольги Василівни Тарасюк, медичної сестри Світлани Василівни Середюк.

В дитячій лабораторії сну проводиться дослідження розладів та особливостей формування сну у передчасно народжених дітей за допомогою методу полісомнографії, який визнаний золотим стандартом дослідження сну. Під час полісомнографії реєструються тривало показники дихання, серцевої діяльності, функціональної активності головного мозку та інших фізіологічних функцій організму уві сні.

При дослідженні оцінується якість сну з визначенням структури та фаз сну (гіпнограма), проводиться діагностика обструктивного, центрального та змішаного апное, періодичного дихання уві сні, порушення серцевого ритму, виявлення пароксизмальних станів та диференційна діагностика епілептичних та неепілептичних станів.

Полісомнографія є високоспецифічною технологією, яка дозволила нашим спеціалістам визначити полісомнографічні предиктори порушення дозрівання нервової системи, що можуть бути пов’язані зі сном (порушення формування циркадних та ультрадіанних ритмів, порушення організації сну, порушення морфології сну), пов’язані із снозалежною дихальною недостатністю (обструктивні, центральні, змішані апное), пов’язані з дозріванням вегетативної нервової системи в умовах синактивної моделі за методом Мама-Кенгуру та розвиваючим доглядом NIDCAP для передчасно народжених дітей відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей.

Показання до проведення полісомнографії уві сні в кабінеті «Комплексного нейромоніторингу з дитячою лабораторією сну»:

  1. Передчасно народженим дітям: пароксизмальні стани неясного ґенезу, що виникають уві сні; апное (центральні, обструктивні, змішані); дітям з перинатальним ураженням головного мозку, внутрішньошлуночковими крововиливами, перивентрикулярною лейкомаляцією; порушеннями серцевого ритму (синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта, парокcизмальні тахікардії); пароксизмальні тахіпное, вроджені вади розвитку головного мозку, вроджені вади серця, бронхо-легеневої системи (ларинго-, трахео-, бронхомаляція); діти з хромосомною патологією та вродженими порушеннями метаболізму; вроджений стридор, тимомегалія та інші захворювання, що супроводжуються апное, явно небезпечними для життя подіями (apparent life-threatening event, ALTE), короткими вирішеними незрозумілими подіями (brief resolved unexplained event, BRUE), група передчасно народжених дітей з вираженою морфо-функціональною незрілістю, затримками внутрішньоутробного розвитку; діти з підозрою або на етапах лікування гастро-езофагального рефлюксу
  2. Неврологічного профілю: гіперсомнії, парасомнії, диссомнії, нарколепсія-катаплексія, доброякісні порушення сну у дітей молодшого віку, апное, синкопи, синдром вродженої центральної альвеолярної гіповентиляції (синдром Ундіни) або гіповентиляції уві сні в структурі нервово-м’язових порушень; синдром Пенелопи
  3. Патологія ЛОР-органів: клінічна підозра на синдром обструктивного апное під час сну (СОАС); дітям з легкою формою СОАС до проведення аденотонзилектомії та оцінка залишкових симптомів в постопераційному періоді
  4. Нейрохірургічний профіль: менінгомієлоцеле, синдром Арнольда-Кіарі
  5. Генетичний центр: хромосомні аномалії (синдром Прадера-Віллі, синдром Дауна), синдром П’єра-Робена, синдром Ундіни
  6. Центр орфанних захворювань: мукополісахаридози як діагностика апное уві сні, мітохондріальні захворювання, лейкодистрофії, хвороба Помпе, міопатичні синдроми
  7. Ендокринна патологія: ожиріння, метаболічний синдром.

Ортопедична патологія: синдром гіповентиляції при деформаціях грудної клітки, важких кіфосколіозах9) Щелепно-лицева патологія: мікрогнатія, вродженні щелепно-лицеві аномалії з обструкцією верхніх дихальних шляхів.

Впроваджена первинна та вторинна профілактика синдрому раптової дитячої смерті. Для запобігання даного патологічного стану створено онлайн анкетування батьків з ризиків синдрому раптової дитячої смерті.

Опубліковані матеріали та рекомендації для батьків щодо безпеки дитячого сну та гігієни сну. Оформлений патент, власником якого є НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України та НМАПО імені П. Л. Шупика. За час існування дитячої лабораторії сну було проведено понад 320 обстежень. Але кількість дітей, що вимагають полісомнографічного обстеження насправді набагато вища.Робота дитячої лабораторії сну заснована на сучасних світових принципах надання допомоги дітям та проведення своєчасної профілактики патологічних станів.

Розроблена стратегія розвитку, загальними цілями якої на сьогодні залишається профілактика розладів та впровадження гігієни дитячого сну в Україні, своєчасна діагностика порушень дихання уві сні згідно Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду та Міжнародної класифікації розладів сну Американської академії Медицини сну 3 перегляду (ІСSD -3, AASM); лікування розладів сну згідно міжнародних протоколів надання медичної допомоги, розробка та впровадження національних протоколів системою охорони здоров’я України; впровадження респіраторного менеджменту (неінвазивної та інвазивної вентиляції) дітям з орфанними захворюваннями та паліативним пацієнтам.