Інфекційне діагностичне боксоване відділення


Інфекційне діагностичне боксоване відділення надає високоспеціалізовану медичну допомогу дитячому населенню України на засадах досягнень сучасної науки згідно протоколів надання медичної допомоги, також проводиться диференціальна і специфічна діагностика у хворих дітей з невстановленим діагнозом. У відділенні активно використовується імунобіологічна терапія, сучасна терапія при веденні всіх форм гепатитів, виходжування пацієнтів в післяопераційному періоді після хірургічного лікування вроджених вад розвитку гепатобіліарної системи.

Завідувач відділення – заслужений лікар України, к.мед.н. Мостовенко Раїса Василівна


Показання для направлення дітей на стаціонарне лікування до відділення

  1. Мікстпатологія у хворого, що потребує  кваліфікованої допомоги з інших відділень та ізоляція.
  2. Гіпертермія неясного генезу.
  3. Сепсис, ССЗВ в яких на попередніх етапах надання медичної допомоги відсутній ефект від лікування.
  4. Неуточнені стани і захворювання, що потребують диференціальної діагностики
    та ізоляції.
  5. Діти з інфекційною патологією, в яких на попередніх етапах надання медичної допомоги відсутній ефект від лікування.
  6. Гепатити невстановленої етіології, які потребують уточнення діагноза і визначення тактики лікування.
  7. Хронічні вірусні гепатити, резистентні до проведеної терапії на попередніх етапах надання медичної допомоги.