Саме сьогодні виповнився 1 рік дитячому нейрохірургічному відділенню в НДСЛ «ОХМАТДИТ»


Серпень 21 / 2019

Святкуємо 1 рік!Заінтригували? Так, так, так … Саме сьогодні виповнився 1 рік дитячому нейрохірургічному відділенню в НДСЛ «ОХМАТДИТ».

20 серпня 2018 року відділення розпочало свою роботу як окремий структурний підрозділ лікарні. 1 рік. Це багато чи мало? Багато – тому що виконано більше 300 операцій різної складності, в тому числі і унікальні, вперше проведені в Україні; багато – тому що вже впроваджений мультидисциплінарний підхід у лікуванні пацієнтів; багато – бо налагоджена співпраця з відомими нейрохірургічними клініками світу; багато – бо лікарі встигли освоїти нові методики операцій та лікування; багато, тому що медики постійно вчаться! 
Але ж, мало – тому що потреба в нейрохірургічній допомозі дітям значно вища; мало – тому що ми розуміємо напрямки розвитку служби і стоїмо на початку їх впровадження; мало – тому що не всі знання і вміння лікарів можемо наразі використати, щоб робити чудеса.

У відділенні розгорнуто 15 ліжок, медичну допомогу надають 5 лікарів нейрохірургів. Очолює підрозділ Павел Плавский (Pavlo Plavskyi), лікар-нейрохірург, кандидат медичних наук.

Нейрохірурги відділення проводять оперативне лікування новоутворень головного та спинного мозку, кісток черепа и хребта, гідроцефалії,вроджених аномалій розвитку ЦНС , травм ЦНС, епілепсії, вроджених аномалій судин головного мозку.

Ми дбаємо про якість операцій і про якість життя пацієнта після операції, тому лікарі-нейрохірурги широко застосовують малоінвазивні ендоскопічні втручання.

Під час оперативних втручань з приводу пухлин головного та спинного мозку, а також в усіх операціях з приводу вроджених вад спинного мозку присутній нейрофізіолог, який забезпечує інтраопераційний нейромоніторинг для зменшення ризику післяопераційних неврологічних ускладнень.

На діагностичному етапі використовується наявне у лікарні сучасне обладнання – магнітно-резонансну томографія (1,5 Тл), устатковане надсучасним програмним забезпеченням, мультиспіральна комп’ютерна томографія (доступна в цілодобовому режимі), нейросонографія, електронейроміографія, електроенцефалографія та повний спектр клініко-лабораторних досліджень.

Найбільшою цінністю в функціонуванні нейрохірургічної служби лікарні є постійна та безперервна взаємодія з суміжними спеціалістами. Це лікарі діагностичних відділів, неврологи, педіатри та нейроофтальмологи, а також генетики, гематологи, фахівці центру гемостазу. Під час проведення операцій до складу бригади ми запрошуємо нейрофізіологів, торакальних та абдомінальних хірургів, ортопедів-травматологів. В ранньому післяопераційному періоді маленьким пацієнтам допомагають відновитися реаніматологи.

У січні 2019 р. вперше в Україні створено відділення гострої реабілітації, що відповідає сучасним підходам лікування та відновлення нейрохірургічних хворих. Реабілітація проводиться з першої доби після оперативного втручання (навіть умовах реанімаційного відділення), а подекуди на доопераційному етапі.

У випадках операцій з приводу новоутворень ЦНС нейрохірургія взаємодіє з патогістологічною службою, яка має в своєму розпорядженні все необхідне для максимально точного розпізнавання структури та особливостей новоутворень і це , в свою чергу, дає змогу точно встановити діагноз, а значить вирішити питання щодо подальшого лікування. Так само на цьому етапі підчас лікування кожної онкховорої дитини проводиться нейроонкологічних консиліум у складі променевих терапевтів та діагностів, онкологів. І це дає змогу забезпечити мультидисциплінарний підхід. Таким чином, ми скорочуємо час, якого, на жаль, дуже багато втрачається підчас «блукання» по різним інстанціям на різних етапах лікування дітей з нейроонкологією. І цим самим ми наслідуємо принцип, відомий в усьому цивілізованому медичному світі – «All Under The Roof” – все під одним дахом. Саме тому у квітні 2019 р. створено групу фахівців з нейроонкології.

Лікарі нашого відділення постійно вдосконалюють свої навички і навчаються. Наша лікарня котрий рік поспіль плідно співпрацює з госпіталем «SickKids» (м. Торонто, Канада), в результаті чого лікарі нейрохірурги мають змогу проходити стажування в цій лікарні, розширюючи свої знання та навички.
Щомісяця проводяться он-лайн конференції з провідними лікарями всесвітньо відомих клінік (онкологи, нейрохірургі, епілептологи, променеві терапевти, патогістологи) для обговорення складних клінічних випадків та обрання оптимальної тактики лікування наших пацієнтів.

Окрім цього нейрохірурги відділення здійснюють виїзні консультації та оперують дітей з різноманітною нейрохірургічною патологією в умовах інших лікувальних закладів м.Києва, Київської області, а також інших прилеглих областей, яких через нестабільний та важкий стан неможливо перевести в спеціалізовану лікарню.

Вітаємо нейрохірургічне відділення! Пишаємося здобутками!