Відділення гострої дитячої реабілітації


У відділенні гострої дитячої реабілітації надається комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для одужання дітей від народження до 18 років, засвоєння ними умінь та навичок, досягнення і збереження максимальної незалежності, поновлення фізичних, розумових та соціальних здібностей з метою максимально швидкого повернення дитини до повноцінного життя після гострих станів, травм, оперативних втручань.

Реабілітаційні послуги в стаціонарному режимі перебування отримують діти, які за станом здоров’я потребують постійного цілодобового догляду, зокрема:

  • створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, корегування наслідків гострих станів, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;
  • проведення відповідно індивідуальних планів реабілітації дітей, комплексу заходів з ранньої, фізичної, медичної, психолого-педагогічної реабілітації.

Індивідуальний план реабілітаційного втручання та рекомендації розробляють фізичний терапевт, ерготерапевт,  логопед, психолог та лікар разом для кожного пацієнта за міжнародними шкалами згідно МКФ-ДП.