Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку


Обстежує та лікує дітей молодшого віку з складними в діагностичному та лікувальному аспекті випадками, які були вичерпані на попередніх етапах лікування. Щорічно у відділенні отримують допомогу до 89,5 % дітей з усіх регіонів України. Цей контингент хворих потребує лікувально-діагностичного підходу мультидисциплинарної команди фахівців з науковим потенціалом (бази НМАПО, медичного університету, НДІ НАМН України), та використання широких діагностичних можливостей, які має Національна лікарня.

У відділенні працює висококваліфікований персонал. Всі лікарі вищої категорії. Завідуюча відділенням Зарудня Ольга Федорівна та лікар-ординатор Онисько Світлана Олександрівна – Заслужені лікарі України.

Лікарі відділення проходили навчання в європейських клініках на робочому місці (Польща, Німеччина, Італія, Австрія та інші). Мають міжнародні сертифікати. Медичні сестри тільки вищої та першої категорії, що володіють різноманітними найскладнішими маніпуляціями.

Перелік показань для госпіталізації:

 • Бронхолегеневі захворювання (у т.ч. бронхіальна астма).
 • Захворювання сечовивідної системи.
 • Захворювання органів травлення.
 • Ендокринні, спадкові захворювання і патологія обміну речовин.
 • Імунодефіцитні стани.
 • Захворювання сполученої тканини.
 • Захворювання системи крові.
 • Алергічні захворювання.
 • Вроджені пороки розвитку та хромосомна патологія.
 • Інфекційні захворювання.
 • Інша патологія (у т.ч. перинатального періоду).

У відділенні використовуються сучасні методи діагностики різних захворювань:

 • діагностика первинних імунодефіцитних станів, онкогематологічної патології та аутоімунних та аутозапальних станів у дітей до 3-х років ;
 • діагностика та визначення пожиттєвої лікувальної терапії дітей з орфанними та генетичними захворюваннями (в тому числі ферментозамісна терапія у дітей з хворобами накопичення);
 • диференційна-діагностика бронхообструктивних синдромів у дітей з вадами розвитку бронхо -легеневої та серцево-судинної системи, а також з алергічною патологією (бронхіальна астма) у дітей до 3-х років;
 • використання методів морфологічного обстеження з проведенням імуногістохімічного аналізу (печінки, кишечника, бронхів, шкіри, нирок тощо).