Український Референс – центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології


Український Референс – центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології.

Створений у лютому 2009 року згідно з наказом МОЗ України від 09.02.2009 № 35-о, як структурний підрозділ лікарні. Цим же наказом, Референс-центру було надано статус Головної координаційно-інформаційної, організаційно-методичної та контрольно-аналітичної бази з питань клінічної лабораторної діагностики та метрології в галузі охорони здоров`я та затверджена структура. У лютому 2013 року до структури Референс-центру було внесено зміни та введено додаткові структурні підрозділи.

До складу Референс-центру входить 4 структурних підрозділи: Референс-лабораторія, бактеріологічна лабораторія, Базовий відділ з клінічної лабораторної діагностики та метрології МОЗ України, відділ зовнішнього контролю якості клінічних лабораторних досліджень.

До складу Референс-лабораторії Українського референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  входять 7 відділів: загальноклінічних досліджень, біохімічних досліджень, імунологічних та мікробіологічних досліджень, молекулярної діагностики, експрес-діагностики, відділ лабораторного обстеження та контролю якості донорської крові та хіміко-токсикологічних досліджень.

Базовий відділ та відділ зовнішнього контролю якості клінічних лабораторних досліджень обслуговують всі регіони України, Референс-лабораторія та бактеріологічна лабораторія тільки стаціонар лікарні — 35 відділень лікарні на 620 ліжок.

В Референс-лабораторії виконується 380 найменувань лабораторних досліджень. Референс-лабораторія оснащена сучасним лабораторним обладнанням європейського рівня. Переважна більшість досліджень автоматизовані та виконуються на автоматичних аналізаторах.

З 2007 року Референс-центр бере участь у програмах зовнішньої оцінки якості. За результатами цих програм Лабораторія має стабільно високі результати та відповідні сертифікати. Таким чином, пацієнти лікарні мають безкоштовний,  необмежений, але обґрунтований, доступ до широкого спектру високоякісних, високотехнологічних лабораторних досліджень.

Базовий відділ з клінічної лабораторної діагностики та метрології МОЗ України — організаційно-методична та контрольно-аналітична структура, основними завданнями якої є:

  • організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю лабораторій;
  • розробка проектів нормативно-правових документів в галузі менеджменту якості;
  • розробка проектів галузевих стандартів;
  • участь у розробці та експертизі нормативно-правових документів лабораторної служби та метрології за поданням МОЗ України;
  • метрологічний контроль та нагляд за забезпеченням єдності вимірювань в медичних лабораторіях;
  • організація та проведення заходів щодо атестації вимірювальних лабораторій;
  • методичне забезпечення та аналіз функціонування системи зовнішньої оцінки якості клінічних лабораторних досліджень.