Наша маленька перемога!


Серпень 19 / 2020

Злукова кишкова непрохідність, яка виникає після оперативних втручань є однією з основних проблем в хірургії. Ще одна серйозна проблема після оперативного втручання в післяопераційному періоді – це виникнення кишкової нориці.

Факторами, що призводять до таких тяжких ускладнень, є і сама інтраопераційна травма кишківника, і запалення, що її супроводжує. Важливу роль також відіграють і вроджені особливості організму реагувати на ушкоджуючі фактори та здатність їх подолати.

У Відділенні ургентної хірургії нашої лікарні є величезний напрацьований досвід щодо лікування кишкової непрохідності, в тому числі і ускладнень цієї хвороби. І коли до нас потрапив хлопчик з тяжким післяопераційним станом на фоні важких ускладнень, ми виконали декілька етапних оперативних втручань з використанням планових санаційних релапаратамій. В подальшому застосували vac-терапію – встановили спеціальний пристрій, для того, щоб обмежити запальний процес. Організм пацієнта відповів на проведене лікування гарною динамікою показників та вселив надію на повне одужання. Нашими чіткими та впевненими діями досягнуто повне відновлення прохідності кишківника хлопчика та загоєння нориці.

Наш пацієнт почуває себе чудово і виписаний додому. Бажаємо всім здоров’я!