Відділення дитячої офтальмології та мікрохірургії ока


Відділення дитячої офтальмології та мікрохірургії ока головна координаційно-інформаційна, організаційно-методична та лікувально-діагностична базою з питань надання медичної допомоги дітям із захворюваннями органу зору.

Основною метою діяльності відділення є надання високоспеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню України з захворюваннями очей, в т. ч. і боротьба зі сліпотою, на засадах досягнень сучасної науки і техніки, досягнення найкращих кінцевих результатів; здійснення консультативної, організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я України з питань сучасних методів діагностики, лікування, зокрема, із застосуванням лазерної техніки, та профілактики захворювань очей; здійснення координаційно-інформаційної роботи з надання офтальмологічної допомоги дітям.

Відділення є клінічною базою кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика. У своїй роботі відділення взаємодіє з ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України”, відділеннями дитячої офтальмології та кабінетами зору, перинатальними центрами та неонатальними відділеннями та центрами закладів охорони здоров’я України, НПЦ “Лазерних методів лікування”, КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока» та іншими установами, що опікуються питаннями лікування захворювань очей у дітей.

Завідувач відділення дитячої офтальмології та мікрохірургії ока — к.мед.н. Барінов Юрій Вікторович.