Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги


Центр медико-психологічної, соціально–реабілітаційної допомоги далі (Центр) здійснює медико-психологічну, соціально-реабілітаційну допомогу дітям, які перебували на стаціонарному лікуванні в профільних відділеннях лікарні. В своєї роботі фахівці використовують сучасні підходи надання відповідної спеціальної допомоги, психологічної, соціальної реабілітації, адаптації і подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими потребами, ранньої реабілітації дітей з проблем раннього розвитку, комплексної допомоги дітям та їх сім’ям.

Центр надає психологічну, психіатричну, логопедичну та соціальну допомогу дітям. Спеціалісти Центру за напрямками роботи проводять: психодіагностику, логопедичну та психологічну корекцію, психопрофілактику та соціальну допомогу.

В Центрі працюють висококваліфіковані фахівці: психіатр, логопед, лікарі-психологи; практичні психологи, фахівці з соціальної роботи.

Центр забезпечує:

 • психологічний супровід дітей, які отримують лікування в відділеннях лікарні, а саме: соматичних, хірургічних, онкологічних неврологічного, патології новонароджених,  інтенсивної терапії, Центру ВІЛ та інших. Психологи консультують дітей та їх батьків з питань «гострої реакції на стрес», адаптації до стаціонарного лікування, емоційних і поведінкових порушень, психосоматичних, соматоформних розладів, допомога в подоланні особистісних, сімейних проблем, труднощів соціалізації, тощо;
 • психологічний супровід родин в відділеннях інтенсивного виходжування недоношених дітей спрямований на покращення адаптації батьків до передчасно народжених дітей;
 • психодіагностику спрямовану на виявлення проблем розвитку, оцінку психічного, емоційного та мовного розвитку дітей та розроблення індивідуальної програми корекційно-реабілітаційного впливу із залученням фахівців всіх профілів, що реалізують комплексний підхід;
 • корекційну та психотерапевтичну допомогу дітям і підліткам, їхнім батькам спрямовану на подолання кризових та стресових станів, з використанням сучасних методик психотерапії: ар терапії, музичної, піскової, ігрової, тілесно -орієнтованної, когнітивно-поведінкової, гештальт, психоаналітичної, тощо;
 • психологічну підготовки дітей та їх батьків до оперативних втручань та інших лікувально-діагностичних маніпуляцій з використанням методів сенсорної інтеграції; 
 • психотерапевтичну роботу з батьками з приводу «стану горя», стресових станів в наслідок встановлення діагнозу, госпіталізації, інвалідності дитини тощо;  
 • надання консультативної допомоги лікаря-психіатра дітям та батькам з гострими та хронічними порушенням психічного здоров’я; 
 • проведення оцінки вад мовлення та надання логопедичної корекційної допомоги дітям;
 • профілактику психосоматичних ускладнень, порушення адаптації, «синдрому госпіталізації». З цією метою психологи забезпечують психологічний супровід, який спрямований на формування адаптаційних механізмів подолання стресу і попередження психосоматичних ускладнень;
 • соціально-реабілітаційну допомогу щодо повноцінного повернення дитини до активного життя та навчання після суїцидальних спроб у дітей та підлітків, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, гострих інтоксикацій, ортопедії та травматології та інших;
 • організацію святкових та розважальних заходів дітям які  тривалий час перебувають на лікуванні у стаціонарних відділеннях;
 • соціальну консультативну допомогу дітям та їх батькам з питань соціального захисту, інвалідності дітей, захисту прав дітей, які зазнали насильства, жорстокого і брутального поводження, нехтування прав та потреб дитини. Фахівці з соціальної роботи взаємодіють з центрами соціальних служб для молоді для надання соціальної допомоги дітям та їх батькам, з оптимізації заходів соціально-реабілітаційної допомоги.

Фахівці Центру беруть активну участь у консиліумах, входять до складу мультидисциплінарних груп для забезпечення комплексного підходу з лікувально-профілактичної допомоги дітям.

За консультацією звертатись за телефоном +38 044 239 87 18.

Завідувач Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги – кандидат психологічних наук, психолог вищої категорії Анопрієнко Олена Василівна.