Відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації дітей з перинатальною патологією


Відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації дітей з перинатальною патологією надає цілодобову високоспеціалізовану мультидисциплінарну безкоштовну лікувально-діагностичну допомогу новонародженим, доношеним та недоношеним дітям з важкою перинатальною патологією згідно до Національних протоколів, міжнародних стандартів та, розроблених на їх підставі, клінічних маршрутів надання медичної допомоги дітям з усіх регіонів України та м. Києва.

У відділенні впроваджено та використовуються сучасні неонатальні технології:

 1. Проведення неінвазивної респіраторної підтримки – СРАР-терапія. Завдяки Фонду В.Пінчука «Колиски Надії» організовано 3 палати інтенсивної терапії з сучасним медичним обладнанням.
 2. Парентеральне харчування із застосуванням білків (аміновен інфант), жирів (SMOF ліпіди), вуглеводів, мінералів з провадженням електронної історії хвороби – програма «Дорадо» дає можливість обґрунтовано та якісно прорахувати інфузійну терапію.
 3. Моніторинг життєво важливих функцій.
 4. Нейромоніторинг (НСГ, ЕЕГ, МРТ) та МРТ.
 5. Рання діагностика та лазерна корекція ретинопатії.
 6. Сучасне лікування постгеморагічного гіпертензійно-гідроцефального синдрому (застосування всіх видів шунтування: резервуар Оммайя, вентрикулоперитонеальне, атріовентрикуля́рне).
 7. Проведення ларинготрахеобронхоскопії, фіброгастроскопії, ректороманоскопії.
 8. Проведення pH-метрії стравохода для діагностики гастроезофагального рефлексу.
 9. Лікування важких форм БЛД, гепатитів, сепсису, запальних процесів головного мозку.
 1. Діагностика, лікування орфанних захворювань.
 2. Проведення медико-генетичного обстеження з метою виявлення генної, хромосомної патології.
 3. Лікування новонароджених після проведення оперативних втручань:
 • пластики хоан
 • накладання трахеостоми
 • лазеркоагуляції, вітршвартектомії
 • Spina bifida, тощо.
 1. Метод «Кенгуру» при виходжуванні недоношених дітей.
 2. Рання діагностика, лікування новонароджених з ВВР нирок, мозку, кісткової системи, серця, які не потребують екстреного оперативного втручання.
 3. Проведення психо-емоційної підтримки матерів психологами Центру медико-психологічної соціально-реабілітаційної допомоги.

Відділення укомплектовано сучасною медичною апаратурою:

 • реанімаційні столи
 • кувези з сервоконтролем
 • кардіореспіраторні монітори на кожну дитину
 • інфузомати
 • лампи фототерапії, в тому числі 2-світлодіодні
 • лампи променевого тепла
 • ЕЕГ апарат з відеоспостереженням
 • апарат для проведення скринінгу слуху.

З метою своєчасного виявлення порушень розвитку дитини у відділенні функціонує кабінет катамнестичного спостереження.

Відділення є клінічною базою 5 кафедр Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (кафедра неонатології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії, медичної генетики, офтальмології та дитячої хірургії Національного медичного Університету ім. О.О. Богомольця).

Лікарі та медичні медсестри постійно підвищують свій професійний рівень, беруть активну участь в Конгресах, З’їздах, науково-практичних конференціях, мають понад 30 друкованих робіт. Серед лікарів вища кваліфікаційна категорія у 83%, серед м/с – у 87%.

Відділення тісно співпрацює з Науково-дослідними інститутами, провідними спеціалістами МОЗ України.

Лікарі проходили стажування в закордонних клініках:Канада, Польща, Германія, Латвія, Колумбія, Чехія, Угорщина, Китай.

Колектив відділення сформований на протязі років, утримує свій постійний склад, заохочує молодих спеціалістів віддано, чесно, професійно працювати, любити свою роботу, з повагою та любов’ю відноситься до батьків, щоб їм було спокійно, затишно, комфортно, створювати доброзичливу, теплу атмосферу.

Нехай Віра, Надія, Любов ніколи не покидають наших маленьких пацієнтів, їхніх батьків та медичних працівників відділення.


Показання для направлення дітей на стаціонарне лікування до відділення

 1. Передчасно народжені  діти гестаційного віку 33 тижня та більше.
 2. Передчасно народжені  діти, які потребують проведення неінвазивної респіраторної підтримки (назальний СРАР, неінвазивна вентиляція легень), тривалого парентерального харчування, контрольованого кардіо-респіраторного моніторингу.
 3. Стани перинатального періоду, згідно МКХ: Клас ХVІ (Р00 – Р96), Клас ХVІІ (Q 00 – Q99), за винятком вроджених вад розвитку, які потребують екстреної хірургічної корекції.
 4. Передчасно народжені  діти з ретинопатією недоношених (РН), які потребують діагностики, моніторингу РН, лікування (лазерна коагуляція аваскулярних зон сітківки, вітреоретинальні втручання).
 5. Референс – діагностика та лікування перинатальних станів у новонароджених дітей .
 6. Новонароджені діти з нейрохірургічною патологією (гідроцефалія вроджена та набута, стан після нейрохірургічних втручань).
 7. Новонароджені діти з орфанними захворюваннями (діагностика та лікування).

Протипоказання для направлення у відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації дітей з перинатальною патологією (крім загальноприйнятих):

 • діти з менінгоенцефалоцелє з ліквореєю.