Під час війни спеціалісти Охматдиту продовжують виконувати найскладніші невідкладні операції: нейрохірурги врятували маленького киянина, у якого стався інсульт


Березень 22 / 2022

Тарасу ще немає й трьох років. Із самого народження хлопчика супроводжує вроджена вада — судинна патологія головного мозку. Тиждень тому у нього несподівано відмовили ліві рука та нога. Швидкою дитину привезли до Охматдиту. Зв’язувалося, у хлопчика стався геморагічний інсульт, в результаті якого виникла внутрішньомозкова гематома у глибинних структурах мозку. Врятувати дитину могла лише невідкладна нейрохірургічна операція найвищого рівня.

Лікарі кажуть, найціннішим у цій ситуації був час. Батькам неймовірно пощастило, що вони були у Києві й швидко звернулися до Охматдиту. Дитина потребувала операції 5-го рівня складності, яку виконують навіть у мирний час не у всіх лікарнях. Для цього потрібні найкваліфікованіші спеціалісти та сучасне обладнання.

«Коли дитина поступила в лікарню, їй одразу провели тотальне обстеження. Тоді ми вже розуміли, що маємо мало часу. У хлопчика було об’ємне утворення у глибинних структурах мозку, що тиснуло на здорові тканини, як наслідок виник гострий неврологічний дефіцит. Ми розуміли, що треба бігти в операційну»,— коментує завідувач відділення нейрохірургії Охматдиту Павло Плавський Pavlo Plavskyi.

Команда спеціалістів провела видалення внутрішньомозкової гематоми та каверноми. Надскладне хірургічне втручання тривало 4 години. Попри повітряні тривоги та обстріли, команда спеціалістів Охматдиту не зупинялася ні на хвилину. На всіх етапах хірургічного втручання лікарі використовували надсучасний інтраопераційний ультразвуковий апарат — BK 5000, що дозволило тотально видалити гематому та каверному. Також команда використовувала інтраопераційний нейромоніторинг для контролю рухових чутливих провідних шляхів.

Діаметр гематоми з каверномою складав 5см. Після її видалення, лікарі виконали зупинку усіх дрібних кровотеч. Завдяки чудовій роботі анестезіологів, дитина почала самостійно дихати ще на операційному столі. За дві години після операції у хлопчика почали відновлюватися рухи в руці й нозі. Вже за добу дитину з реанімації перевели до відділення. З батьком він продовжує лікування в Охматдиті. Вдома на маленького Тараса чекають мати та брат-близнюк.Ohmatdyt keeps performing complex surgeries in the midst of war: neurosurgeons rescued a toddler with a stroke.

Taras didn’t even turn 3. From his birth, the boy has congenital anomaly – vascular pathology of the brain. A week ago, his left arm and leg suddenly stopped working. The ambulance brought him to Ohmatdyt. The boy had a hemorrhagic stroke, which resulted in an intracerebral hematoma in the deep structures of the brain. The boy’s only chance for survival was urgent complex neurosurgery.

Doctors say the most critical condition to save the boy was timing. His parents were incredibly lucky that they were in Kyiv and could get to Ohmatdyt on time. The child required surgery of the fifth level of complexity, and not all hospitals perform it even in peaceful times. It needs the most qualified specialists and modern equipment.

“The child was examined right after we admitted him into the hospital. It was then that we realized how little time we had. The boy had a massive formation in the deep structures of the brain, which put pressure on healthy tissues, resulting in acute neurological deficits. We understood that we need to rush into the operating room,” said the head of the Ohmatdyt neurosurgery department Pavlo Plavskyi.

The team of specialists removed the intracerebral hematoma and cavernoma. The ultra-complicated surgery lasted for 4 hours. Despite air raids and shelling, Ohmatdyt’s doctors did not stop working even for a moment. During all the stages of surgery, doctors used the modern intraoperative ultrasound device – BK 5000, which let them remove the hematoma and cavities altogether. The team also used intraoperative neuromonitoring to monitor motor-sensory nerve conduction.

The overall diameter of the hematoma and a cavernoma was 5 cm. After its removal, doctors stopped all minor bleeding. Thanks to the excellent work of anesthesiologists, the child began to breathe on his own on the operating table. Two hours after the surgery, the boy began to move his arm and leg again. Within a day, the child was transferred from the intensive care unit to the ward. He and his father continue treatment in Ohmatdyt. Mother and his twin brother are waiting for little Taras at home.